Zkoušky

DELF (diplôme d’études en langue française) a DALF (diplôme approfondi de langue française) jsou diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka vydávané francouzským ministerstvem školství. Zkoušky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který rozděluje šest úrovní jazyka – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé zkoušky jsou na sobě nezávislé, proto se zájemce může zapsat na jakoukoli úroveň, aniž by složil zkoušku nižší úrovně.

Zkouška testuje čtyři jazykové kompetence – porozumění mluvenému slovu, porozumění textu, mluvený a písemný projev.
Diplom je platný po celém světě bez časového omezení. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Alliance Française de Pardubice je jediným akreditovaným centrem pro zkoušky DELF a DALF v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Zároveň nabízí přípravné kurzy úrovní DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1.

DELF & DALF pro « širokou veřejnost »

Zkouška je určená pro všechny zájemce bez rozdílu věku.

DELF « Junior »

Zkouška má stejnou strukturu i hodnotu jako DELF pro širokou veřejnost, je ale tématicky přiblížená studentům základních a středních škol.

« Žákovský » DELF

Žákovský DELF se obsahově shoduje s DELF « Junior », ale koná se ve školském zařízení, které je akreditováno francouzským velvyslanectvím. Zkoušky se konají jednou ročně, na přelomu listopadu a prosince. « Žákovský » DELF nabízí úrovně A1, A2, B1, B2 a je cenově velice výhodný. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji lze « Žákovský » DELF složit ve 3 školských zařízeních:

  • Gymnázium Dašická, Pardubice (od roku 2009), kontaktní osoba: Ivana Axmannová
  • Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, kontaktní osoba: Petra Kutmonová
  • Gymnázium Nymburk (od roku 2010), kontaktní osoba: Corinne Veisy

Poplatek je nutné uhradit přímo v jedné z partnerských škol, nikoliv ve Francouzské alianci v Pardubicích.

Pokud byste chtěli znát detailní požadavky k jednotlivým úrovním, navštivte stránky CIEP.

 

Rozpis zkoušek pro školní rok 2017-2018

 

Zkoušky Úroveň Termíny Ceny/ *tarif pro studenty AF Datum Zápisu
 
Školní DELF 

 

A1

A2

B1

B2

 

13.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

800,- Kč

800,- Kč

1 400,- Kč

1 400,- Kč

Od 9.10. do 21.10.2017
DELF / DALF Pro Širokou Veřejnost

A1

A2

B1

B2

C1

C2

19.9.2018

19.9.2018

20.2.2018

21.2.2018

22.2.2018

23.2.2018

1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*

1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*

2 400,- Kč/ 2 200,- Kč*

2 200,- Kč/ 2 200,- Kč*

3 400,- Kč/ 3 200,- Kč*

3 400,- Kč/ 3 200,- Kč*

Od 15.1. do 26.1.2018
DELF Junior

A1

A2

B1

B2

3.4.2018

4.4.2018

5.4.2018

6.4.2018

850,- Kč

850,- Kč

1 450,- Kč

1 500,- Kč

Od 19.2 do 2.3.2018
DELF / DALF Pro Širokou Veřejnost

A1

A2

B1

B2

C1

C2

18.6.2018

18.6.2018

19.6.2018

20.6.2018

21.6.2018

22.6.2018

1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*

1 400,- Kč/ 1 200,- Kč*

2 400,- Kč/ 2 200,- Kč*

2 200,- Kč/ 2 200,- Kč*

3 400,- Kč/ 3 200,- Kč*

3 400,- Kč/ 3 200,- Kč*

Od 9.5 do 18.5.2018
Školní DELF

A1

A2

B1

B2

20.11.2018

21.11.2018

22.11.2018

23.11.2018

850,- Kč

850,- Kč

1 450,- Kč

1 500,- Kč

Od 15.10 do 26.10.2018