Příprava na zkoušky DELF B1

Během tohoto kurzu se dozvíte o průběhu zkoušek DELF B1. Postupně si vyzkoušíte jednotlivé části. Součástí bude poslech i porozumění psanému projevu. Procvičíte si, jak reagovat v situacích běžného života, jak vybrat z textu podstatné informace, jak vyjádřit svůj názor na dané téma a to jak písemně, tak ústně. Na konci Vás čeká zkouška nanečisto.

Doporučejeme všem, kteří se chystají na tuto zkoušku z francouzského jazyka.