Fonetika Expres

Den Datum Čas
čvrtek 1 června 16.00 - 18.00
pátek 2 června 16.00 - 18.00
pondělí 5 června 16.00 - 18.00
středa 7 června 16.00 - 18.00
pátek 9 června 16.00 - 18.00
pondělí 12 června 16.00 - 18.00
středa 14 června 16.00 - 18.00
pátek 16 června 16.00 - 18.00
pondělí 19 června 16.00 - 18.00

Je možné, že se některé dny a časy ještě změní.

Kurzy jsou rozděleny do 9 vyučovacích hodin po 120ti minutách a probíhají 3x týdně a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

Změna časového harmonogramu kurzů vyhrazena.

Cena: 2790 Kč studenti a důchodci / 2890 Kč ostatní

Cílová Skupina : široká veřejnost
Úroveň : všechny úrovně

Cíl : upevnit a rozvinout znalosti fonetiky. Umět aplikovat fonetické principy a pravidla. Dokázat rozlišit tóny, intonaci a melodii francouzského jazyka. Zlepšit si výslovnost, čtení a porozumění mluvené francouzštiny.

Program : Program, sestavený v souladu s požadavky studentů, je zaměřený na fonetické potíže a těžkosti, se kterými se potýká česká veřejnost při studiu francouzštiny. V kurzu se budeme zabývat výslovností nosovek, francouzského „h“ a dalších souhlásek, transkripcí souhlásek a samohlásek, spojováním a vázáním slov a rytmem i intonací vět. Čeká nás také procvičování výslovnosti čísel a číslic, které mnohdy dělají žákům problém.
V kurz je obsaženo několik teoretických příspěvků, ale hlavní náplň je zaměřena především na individualizované případy přímo vysvětlené vyučujícím, na specifické příklady a cvičení pro porozumění mluvené řeči, na skupinová či samostatná rozlišovací cvičení, na diktáty, opakovací cvičení, jazykolamy či psaní.

Prostředky a zdroje výuky: teoretické znalosti, video, písničky a zpěv, hry, cvičení z manuálů a učebnic, rozlišovací cvičení.